Контакт телефони

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости

Назив организационе јединице

Телефон

Напомена

(време заказивања)

1. Клиника за општу хирургију

 Дигестивна хирургија

Стационар

018 / 415-87-00
018 / 415-87-03

8h-14h

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-995

8h-14h

Информације о пацијентима - шок соба

064 / 5943-888

14h-15h

 Ендокрина хирургија и хирургија дојке

Стационар

018 / 4158-650

8h-14h

Клиника за грудну хирургију

Стационар

018 / 415-87-50  

2. Клиника за васкуларну хирургију

Стационар

018 / 4158-900

 

3. Клиника за пластичну хирургију

Стационар

066 / 805-15-33
018 / 415-89-50

 

Специјалистичка амбуланта

060 / 7 333 916

8h-14h

4. Клиника за кардиохирургију

Стационар

018 / 4205-111

018 / 506-971

8h-14h

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-923

8h-14h

5. Клиника за кардиоваскуларне болести

Стационар

018 / 415-83-50

 

Полуинтензивна нега

018 / 415-83-51  

Коронарна јединица

018 / 415-86-53  

Пријемна хитна амбуланта

066 / 805-15-34  

Коронарна јединица

018 / 415-86-53  

Специјалистичка амбуланта и неинвазивна дијагностика

018 / 534-155  

Инвазивна дијагностика и пејс мејкер центар

018 / 453-13-50  

Главна сестра

018 / 415-83-53  

Начелник одељења

018 / 415-83-52

 

6. Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

Стационар - инфо пулт

018 / 4158-200
066 / 88-51-53

 

Интензивна нега

018 / 415-81-56
066 / 805-14-93
 

Заказивање прегледа

018 / 4158-204

8h-14h

7. Клиника за гастроентерологију и хепатологију

Стационар

018 / 415-82-50

 

Интензивна нега

018 / 415-81-56  

Ендоскопски кабинет

018 / 415-82-55  

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-966

8h-14h

Хепатотрансплатациона амбуланта

018 / 505-928

8h-14h

8. Клиника за хематологију и клиничку имунологију

Стационар

018 / 4158-300

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-991

8h-14h

Дневна болница

060 / 733-39-17  

9. Клиника за нефрологију

Стационар

018 / 4530-127

 

Заказивање прегледа

018 / 453-08-56

8h-14h

10. Клиника за онкологију

Стационар

018 / 4531-272
018 / 4530-674
 

Стационарни део К. Село

018 / 651-103
018 / 651-015

 

Моноблок - зрачна терапија

018 / 539-905

 

денвна болница (заказивањезаконзилијум,УЗ дијагностикаи обавештењазатерапију)

018 / 4222-042

 

Директор

018 / 423-39-67
018 / 422-20-42
 
     

11. Клиника за кожне и полне болести

Координатор, дерматовенеролог за најхитнија стања

061 / 20-74-120  

Стационар

018 / 423-28-37

 

Заказивање прегледа

018 / 423-23-47

12h-13h

Заказивање терапијских и дијагностичких процедура

018 / 423-28-37

13h-14h

12. Клиника за инфективне болести

Информације

066 / 805-14-99  

Директор

018 / 423-22-21  

Главна сестра

018 / 423-38-85  

Специјалистичка амбуланта

066 / 805-14-99

8h-14h

13. Клиника за дечије интерне болести

Информације

018 / 423-41-90

 

Интензивна нега

018 / 423-41-90

 

Неурологија - одељење

018 / 4227-838

 

Ендокринологија, гастроентерологија, хематологија, реуматологија, имунологија

018 / 453-2099

 

Кардиологија

064 / 594-34-33

 

Пулмологија

064 / 594-43-32

 

Пулмологија - заказивање

066 / 66-22-331

 

Нефрологија, неонатологија, радилогија - заказивање

064 / 594 34 32

 

Дневна болница

066 / 66-22-332

 

Неурологија, неуропедијатрија ЕЕГ

066 / 66-22-330

 

Имунолошка-биолошка лабораторија

066 / 66-22-333

 

Дечија хематоонкологија 018 / 420-01-01  

14. Клиника за дечију хирургију и ортопедију

Стационар

018 / 453-20-98

 

Заказивање прегледа

061 / 453-20-98

8h-14h

15. Клиника за плућне болести

Информације

066 / 805-15-43

8h-14h

16. Клиника за неурологију

Стационар

018 / 4158-400

 

Интензивна нега

018 / 4158-404

8h-14h

Специјалистичка амбуланта  (у КЗЗМЗ)

018 / 4593-120

8h-14h

Пријемна амбуланта (сутурен клинике)

018 / 4537-599

 

Кабинет за неурофизиолошку дијагностику ЕМНГ и ЕП

018 / 4222-488

8h-14h

Одељење клиничкене урологије за добијање информација и дијагностикуЕЕГ

018 / 4532-421

8h-14h

Одељење за церебро васкуларне болести–информације

018 / 4537-600

 

Директор

018 / 415-84-03  

Главни техничар

018 / 415-84-02  

17. Клиника за психијатрију

Информације

018 / 460-13-30

 

ОДТМП1- Стационар

lokal 119

 

ОДТМП2- Стационар

lokal 122

 

Специјалистичка амбуланта  КЗЗМЗНиш

018 / 459-31-20

14h-2030h

Дневна болница

lokal 104

 

18. Центар за заштиту менталног здравља

Одељењез а дечијуи адолесцентну психијатрију и дневна болница за децу и младе КЗЗМЗ

018 / 423-87-06

 

Дневна болница за одрасле

018 / 423-77-65

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 423-87-07

8h-14h

Кабинети

018 / 423-07-78

8h-14h

Социјални радниk

018 / 423-77-65

8h-14h

19. Клиника за неурохирургију

Стационар - пулт

018 / 415-84-50

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-994

8h-14h

Стационар - пулт

018 / 415-84-52  

20. Клиника за отропедију и трауматологију

Стационар

018 / 4158-500

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-938

8h-14h

21. Клиника за урологију

Стационар

018 / 415-85-50

 

Специјалистичка амбуланта  

018 / 506-996

8h-20h

22. Клиника за гинекологију и акушерство

Пријемно одељење (шалтер)

018 / 505-902

 

Одељење стерилитета

018 / 505-904

018 / 4203-262

13h-15h

Одељење патологије трудноће

018 / 505-912

 

23. Клиника за очне болести

Инфо

018 / 506-956

 

Стационар

018 / 4232-367

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 4224-925

8h-14h

Кабинетза страбологију

018 / 4234-881

8h-14h

24. Клиника за болести ува, грла и носа

Информацијео пацијентимаи заказивањепрегледа

 

 

Специјалистичкеа мбуланте и остали кабинети – заказивање

 

8h-14h

Одељење ларингологије

018 / 505-916  

Одељење ринологије и отологије

018 / 505-964  

Секретарица

018 / 506-913  

25. Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију

Рехабилитација за одрасле

018 / 453-24-90

 

Рехабилитација за децу

018 / 453-12-62

 

26. Ургентни центар

Информације

018 / 4158-000
018 / 4158-003
018 / 4158-006

 

27. Центар за радилогију

Магнетна резонанца (стари део)

018 / 4202-040

 

Магнетна резонанца - Нови КЦ

018 / 4158-100

 

Компјутеризована томографија - CT

018 / 4202-041

 

Информације / шалтер (нови део) 018 / 415-81-02  
Директор (нови део) 018 / 415-81-01  
Директор (стари део) 018 / 422-14-69  
Главни техничар 018 / 415-81-03  

28. Центар за минимално инвазивну хирургију

Стационар

018 / 415-86-00

 

Специјалистичка амбуланта

018 / 506-940

8h-14h

29. Центар за патологију и патолошку анатомију

Инфо

018 / 4234-092

 

30. Центар за нуклеарну медицину

Инфо

018 / 422-43-64

 

31. Центар за медицинску и клиничку биохемију

Лабораторија - Нови део

018 / 415-88-01

00h-24h

Лабораторија - Стари део

018 / 423-22-10 00h-24h

Иформације о лабораторијском раду

018 / 4232-210

 

Пријемна амбуланта

018 / 4535-666

7h-15h

Имунолошка амбуланта

018 / 453-48-50 730h-1430h

32. Клиника за анестезиологију и интензивну терапију

Информације

018 / 4158888 8h-14h

Одељење интензивне терапије А1

018 / 415-81-04 11h-12h и 16h-17h

Одељење интензивне терапије Б1

018 / 415-89-52 11h-12h и 16h-17h

Одељење интензивне терапије А

066 / 805-15-56 11h-12h и 16h-17h

Реанимација - Клиника за дечију хирургију

066 / 805-16-75  

Реанимација - Клиника за ОРЛ и очне болести

066 / 805-15-52  

Реанимација - Клиника за кардиохирургију

064 / 594-684  

Директор

018 / 415-88-81 08h-1430h

Главна сестра

018 / 415-88-82 08h-1430h

Начелник одељења

018 / 415-88-80 08h-1430h
 

 Преузмите ПДФ документ са бројевима телефона ОЈ Клиничког Центра Ниш

За све непријатности приликом позивања ових бројева, молимо Вас да се писмено обратите Управи Клиничког центра.

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости