Јавне набавке 2017

Предходна обавештења за 2017.год.

Упутство за преузимање документа

Назив јавне набавке Датум промене
ЈН 1.1.24 / 2017 - Природни гас 27.02.2017.год
ЈН 1.2.42 / 2017 - Специфицни лекарски преглед за раднике у зони зрачења 03.02.2017.год
ЈН 1.2.5 / 2017 - Хотелске услуге за потребе кардиохируршких екипа из Београда 03.02.2017.год
ЈН 1.2.26 / 2017 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова лифтова 23.02.2017.год
ЈН 1.2.21 / 2017 - Одржавање и поправка са заменм резервних делова опреме произвођача “Karl Zais“ 11.07.2017.год
ЈН 1.1.27 / 2017 - Прехрамбени производи за исхрану болесника 10.04.2018.год
ЈН 1.1.25 / 2017 - Енергенти 10.04.2017.год
Јн 1.2.38 / 2017 - Одржавање програма "Next Bit" 21.03.2017.год
ЈН 1.2.25 / 2017 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме у вешерају 26.01.2018.год
ЈН 1.2.42-1 / 2017 - Периодични лекарски преглед за раднике са повишеним ризиком (обезбеђење) 10.03.2017.год
ЈН 1.2.28 / 2017 - Oдржавање и поправка са заменом резервних делова возила 29.03.2017.год
ЈН 1.1.5-1 / 2017 - Лекови ван листе - медицнски кисеоник 08.01.2018.год
ЈН 1.1.5 / 2017 - Лекови са листе д, ван листе и галенски препарати 11.07.2018.год
ЈН 1.2.30-1 / 2017 - Одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме и инсталација постројења за производњу топлтне енергије I, по партијама 03.05.2017.год
ЈН 1.1.21 / 2017 - Потрошни медицински материјал за анестезију 10.07.2018.год
ЈН 1.1.37 / 2017 - Компјутерска опрема 17.05.2017.год
ЈН 1.1.19 - К / 2017 - Специфични потрошни медицински материјал за потребе Клинике за кардиоваскуларну са трансплантационом хирургијом 08.01.2018.год
ЈН 1.1.29 / 2017 - Материјал за посебне намене 05.10.2017.год
ЈН 1.1.22-1 / 2017 - Специфични потрошни материјал за радиологију 05.07.2018.год
ЈН 1.1.22 / 2017 - Специфични потрошни материјал за кардиологију 05.07.2018.год
ЈН 1.2.25 - П / 2017 - Услуга одржавања и поправке са заменом резеревних делова машине за екстракорпорални крвоток произвођача „TERUMO“ 20.03.2017.год
ЈН 1.2.33 / 2017 - Oдржавањe и поправкa са заменом резервних делова постројења за прераду воде 18.05.2017.год
ЈН 1.1.11 / 2017- Имплантати у ортопедији 06.07.2018.год
ЈН 1.2.34 / 2017 - Одржавање сервисног система Astreos Pacs 24.04.2017.год
ЈН 1.2.24 / 2017 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова расхладних уређаја, опреме и инсталације 12.04.2017.год
ЈН 1.2.40 / 2017 - Услуга испитивања и контроле безбедоносне опреме и периодичне обнове знања за све запослене 19.04.2017.год
ЈН 1.1.18 / 2017 - Шавни материјал 09.07.2018.год
ЈН 1.2.29 / 2017 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова котлова и инсталације грејања и климатизације, по партијама 18.05.2017.год
ЈН 1.2.30-1 / 2017 - Одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме и инсталација постројења за производњу топлтне енергије I, по партијама - отворени поступак 31.03.2017.год
ЈН 1.2.22-П / 2017 - Услуга Одржавањa и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача „General electric“ и ултразвучних апарата разних произвођача 03.04.2017.год
ЈН 1.2.22 / 2017- Услуга Одржавањa и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача „General electric“ и ултразвучних апарата разних произвођача 03.04.2017.год
ЈН 1.2.28-ПО / 2017 - Вулканизерске услуге и услуге прања возила 19.04.2017.год
ЈН 1.1.17 / 2017 - Дезинфекциона средства 05.04.2018.год
ЈН 1.2.6 / 2017 - Израда техничке документације за изградњу топле везе између Гинеколошко- акушерске клинике и Центра за перинатологију дечје клинике 26.04.2017.год
ЈН 1.1.16 / 2017 - Општи санитетски и медицински потрошни материјал 11.01.2018.год
ЈН 1.1.14 / 2017 - Материјал за дијализу 05.10.2018.год
ЈН 1.2.28 ПО 1 / 2017 - Услуге прања возила 16.05.2017.год
ЈН 1.2.32 / 2017 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова трафо станица и агрегата 23.05.2017.год
ЈН 1.2.33 ПО / 2017 - Oдржавањe и поправкa са заменом резервних делова постројења за прераду воде 28.04.2017.год
ЈН 1.1.28 / 2017 - Материјал за одржавање чистоће 09.07.2018.год
ЈН 1.1.12 / 2017 - Остеосинтетски материјал 10.07.2018.год
ЈН 1.1.20 / 2017 - Хемикалије и реагенси 11.07.2018.год
ЈН 1.2.30-1ПО / 2017 - Одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме и инсталација постројења за производњу топлтне енергије I, по партијама 21.06.2017.год
ЈН 1.2.27 / 2017 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача „Medtronic” 10.01.2018.год
ЈН 1.1.40 / 2017 - Остали медицински материјал за потребе центра за анестезију и реаниматологију 11.07.2018.год
ЈН 1.2.34 ПО / 2017 - Одржавање сервисног система Astreos Pacs 16.06.2017.год
ЈН 1.2.28 ПО 2 / 2017 - Услуге прања возила 13.06.2017.год
ЈН 1.1.31 / 2017 - Радиоактивни извори Ir192 за потребе Клинике за Онкологију 16.06.2017.год
ЈН 1.2.4 / 2017 - Интернет услуге(телекомуникационе услуге L3VPN, интернет и wеб хостинг) 30.06.2017.год
ЈН 1.2.30-2 / 2017 - Одржавање, преглед и сервисирање горионика са заменом резервних делова опреме на инсталацији гасних рампи и опреме на инсталацији лож уља гасне kотларнице 20.07.2017.год
ЈН 1.2.1 / 2017 - Услуге осигурања 12.07.2017.год
ЈН 1.2.30-3 / 2017 - Oдржавањe и поправки са заменом резервних делова опреме и инсталација топлотних подстаница 21.06.2017.год
ЈН 1.1.13 / 2017 - Остали уградни материјал 12.10.2018.год
ЈН 1.1.39 / 2017 - Потрошни и уградни материјал за видеоендоскопију 11.07.2018.год
ЈН 1.1.42 / 2017 - Рендгентска цев за апарат RS 50 произвођача Shimadzu, са заменом 13.07.2017.год
ЈН 1.1.19 / 2017 - Специфични потрошни медицински материјал 02.10.2018.год
ЈН 1.2.7 / 2017 - Услуге одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме произвођача произвођача „Siemens, General Elektric, Philips“ и ултразвучних апарата разних произвођача 06.07.2018.год
ЈН 1.1.40 - Л / 2017 - Остали медицински материјал - лабораторијски материјал 02.10.2018.год
ЈН 1.1.37 - П / 2017 - Компјутерска опрема - Баркод читач 11.07.2017.год
ЈН 1.1.26 / 2017 - Таблетирана нејодирана со 15.01.2019.год
ЈН 1.1.12-1 / 2017 - Остеосинтетски материјал 10.10.2017.год
ЈН 1.2.9 / 2017 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме произвођача „Фресениус и Гамбро“ 10.04.2018.год
ЈН 1.2.10 / 2017 - Услуге одржавањa и поправки са заменом резервних делова опреме произвођача „Toshiba, IMS“ 10.07.2018.год
ЈН 1.1.20-1 / 2017 - Хемикалије и реагенси 11.07.2018.год
ЈН 1.1.35 / 2017 - Калибрисани електронски дозиметри EPD 14.08.2017.год
ЈН 1.1.5X / 2017 - Лек „Olaparib“ 14.07.2017.год
ЈН 1.2.13 / 2017 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме „Аesculap AG“, „Karl Storz“, „Olympus“ и “ Johnson& Johnson“ 02.07.2018.год
ЈН 1.2.24-1 / 2017 - Замена филтера на системима централне климе 27.07.2017.год
ЈН 1.2.30-4 / 2017 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме и инсталација постројења за производњу топлотне енергије II 08.09.2017.год
ЈН 1.2.39 / 2017 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова инфузионих пумпи произвођача „B.Braun“ 14.08.2017.год
ЈН 1.2.10-П / 2017 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача „Shimadzu Corporation, Ziehm imaging, Hitachi Aloka Medical Ltd, Fuji“ 10.07.2018.год
ЈН 1.2.43 / 2017 - Услуге транспорта и третмана опасног фармацеутског отпада, цитостатика, отпадног парафина и опасног хемијског отпада 01.09.2017.год
ЈН 1.1.5-1Д / 2017 - Лекови са листе "Д" и ван листе лекова 11.09.2017.год
ЈН 1.2.30-3 ПО / 2017 - Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме и инсталација топлотних подстаница 22.08.2017.год
ЈН 1.2.13 - 1 / 2017 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "PENTAX" 03.07.2018.год
ЈН 1.2.42-ПО / 2017 - Специфицни лекарски преглед за раднике у зони зрачења 16.08.2017.год
ЈН 1.1.40-МТ / 2017 - Остали медицински материјал 02.10.2018.год
ЈН 1.1.43 / 2017 - Набавка два краниотома (моторни систем) 15.09.2017.год
ЈН 1.1.32 / 2017 - Потрошни материјал за стерилизацију 15.10.2018.год
ЈН 1.1.33 / 2017 - Канцеларијски материјал 02.10.2018.год
ЈН 1.2.41 / 2017 - Очитавања ТЛД картица и контрола апарата за зрачење 19.09.2017.год
ЈН 1.2.43-1 / 2017 - Услуге транспорта и третмана опасног хемијског отпада, са индексним бројем 10 01 04 12.09.2017.год
ЈН 1.2.42-3 / 2017 - Општи лекарски преглед за раднике са повећаним ризиком 12.09.2017.год
ЈН 1.2.20 / 2017 - Услуге одржавања и поправки са заменом резервних делова монитора, ЕКГ апарата, тест оптерећења, дефибрилатора, холтера, КТГ апарата и респиратора разних произвођача 20.10.2017.год
ЈН 1.1.20-2 / 2017 - Реагенси за хематолошки бројач Nihon Kohden MEK-6510K 11.07.2018.год
JН 1.3.2 / 2017-Извођење радова на изради Термотехничких инсталација за објекат хематолошког одељења при дечјој клиници Клиничког центра Ниш 06.11.2017.год
ЈН 1.1.33-1 / 2017 - Канцеларијски материјал - тонери и кетриџи 10.09.2018.год
ЈН 1.1.26-Т / 2017 - Технички материјал 12.10.2017.год
ЈН 1.1.20-3 / 2017 - Хемоглобин А1ц са калибатором и контролом за биохемијски анализатор Миндраy БС800 11.07.2018.год
ЈН 1.2.3 / 2017 - Услуге фиксне и мобилне телефоније 07.12.2017.год
ЈН 1.1.30 / 2017 - Медицински технички материјал 05.10.2018.год
ЈН 1.3.1 / 2017 - Изградња топле везе између Клинике за гинекологију и Дечије интерне клинике путем затворене пасареле 10.11.2017.год
ЈН 1.2.42ПО - 1 / 2017 - Специфични лекарски преглед за раднике у зони зрачења 26.10.2017.год
ЈН 1.2.30-5 / 2017 - Oдржавања и поправки са заменом резервних делова пумпи гасне котларнице и подстаница 07.11.2017.год
ЈН 1.2.2 / 2017 - Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције 21.11.2017.год
ЈН 1.1.27-1 / 2017 - Прехрамбени производи за исхрану болесника - ЈАБУКЕ 04.01.2018.год
ЈН 1.1.20-4 / 2017 - Хемикалије и реагенси 08.01.2018.год
ЈН 1.1.30-1 / 2017 - Медицински технички материјал 09.07.2018.год
ЈН 1.1.40-О / 2017 - Остали медицински материјал за потребе Клинике за очне болести 11.07.2018.год
ЈН 1.1.38 / 2017 - Ситан инвентар немедицински 03.01.2018.год
ЈН 1.1.34 / 2017 - Службена одећа и текстил 10.04.2018.год
ЈН 1.2.42-4 / 2017 - Периодични лекарски преглед за раднике са повећаним ризиком који су у зони зрачења 12.12.2017.год
ЈН 1.2.42ПО-2 / 2017 - Специфични лекарски преглед за раднике у зони зрачења 19.12.2017.год
ЈН 1.2.12 / 2017 - Услуге одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача "Електа" 16.12.2017.год
ЈН 1.2.17 / 2017 - Услуге oдржавањa и поправки са заменом резервних делова опреме произвођача „Wolf “ 29.12.2017.год
ЈН 1.1.37-1 / 2017 - Набавка компјутерске опреме 05.04.2018.год
ЈН 1.1.39-П / 2017 - Гел за загревање ендоскопа 15.10.2018.год
ЈН 1.1.35-1 / 2017 - Набавка ситног инвентара медицинског 26.02.2018.год
ЈН 1.2.28-ПО-3 / 2017 - Услуге одржавања и поправки са заменом резервних делова возила 04.01.2018.год
ЈН 1.2.10-ПО / 2017 - Услуге одржавањa и поправки са заменом резервних делова опреме произвођача „IMS“ 30.01.2018.год
ЈН 1.2.37 / 2017- Oдржавање и поправка са заменом резервних делова опреме и инсталација медицинских гасова 17.01.2018.год
ЈН 1.2.8 / 2017 - Услуге одрзавања и поправке са заменом резервних делова опреме производјаца "Drager" 20.02.2018.год
ЈН 1.1.26-2 / 2017 - Технички материјал 15.01.2019.год
ЈН 1.2.14 / 2017 - Одржавања и поправке са заменом резервних делова опреме произвођача „Beckman Coulter“ и „Instrumentation Laboratory“ 06.07.2018.год

 

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
  •               18108 Ниш