Служба за медицинско снабдевање

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања уторак, 14 JULY 2015 10:05

О нама

Клиничкa aпoтeкa je фoрмирaнa 1990. гoдинe у врeмe фoрмирaњa Клиничкoг цeнтрa Ниш сa зaдaткoм дa кoнтинуирaнo снaбдeвa oргaнизaциoнe jeдиницe Клиничкoг цeнтрa лeкoвимa и сaнитeтским мaтeриjaлoм.Центар зa мeдицинскo снaбдeвaњe je oргaнизaциoнa jeдиницa Клиничкoг цeнтрa кoja сe бaви:снaбдeвaњeм клиникa лeкoвимa, нaбдeвaњeм мeдицинским пoтрoшним мaтeриjaлoм и изрaдoм мaгистрaлних прeпaрaтa.

Организациона структура

Одсек за медицинско снабдевањеОдсек за дистрибуцију готових лекова и медицинског потрошног материјалаОдсек за планску аналитику и контролу утрошка

Кадровска структура

У Центру за медицинско снабдевање раде 3 дипломирана фармацеута, 8 фармацеутских техничара и 1 административни радник.

Др Јасмина Петровић специјалиста клиничке фармакологије

Драган Стојановић, дипл. фармацеут

Мирјана Милосављевић 

Галерија фотографија

       
       
       
 

  

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости