УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ ОБЕЗБЕДИО 7 НОВИХ ГАСНИХ АНАЛИЗАТОРА НАЈНОВИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања петак, 29 јануар 2021 08:00

Након више од 10 година интензивне употребе уређаја за детекцију гасних анализа, УKЦ Ниш је обезбедио занављање опреме у виду 7 гасних анализатора најновије генерације.

Ради се о новим анализаторима који поседују софистицирану технологију за детекцију потенцијалних лабораторијских грешака и микроугрушака, омогућавајући изузетно тачне резултате у реалном времену за пацијенте који се лече у УKЦ Ниш, што је од изузетне важности за правилну и правовремену дијагностику и лечење. Анализатори не захтевају сервисну подршку, замену електрода, црева, вентила, мембрана, нити су потребне боце за гас, ни посуде за отпадни материал.
Уређаји обезбеђују и дужи рок употребе и расположивост потрошног материјала, чиме се додатно врши уштеда потрошње.

Поседују широку палету тестова: ацидо-базни статус (pH, pO2, pCO2), електролити (Na+, K+, Ca++, Cl-), глукоза, лактат, хематокрит, укупни билирубин, деривати хемоглобина (tHb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb, sO2) и изведени параметри (HCO3-, BE(B), BEecf, TCO2, RI, P50, A-aDO2 који се добија тестирањем пацијената из минималног волумена кви, а омогућене су додатне анализе у погледу одређивања концентрације билирубина, измерене а не прерачунате сатурације крви кисеоником и тд.

Седам организационих јединица УKЦ Ниш (Дечија Kлиника, Kлиника за кадиохирургију, Kлиника за плућне болести, Центар за медицинску биохемију, Неонатологија, Kлиника за инфективне болести и Kлиника за нефрологију) добијају савремену опему, која ће обезбедити најбоље могуће услове за збрињавање и лечење свих наших пацијената.

С поштовањем,
УПРАВА УKЦ НИШ

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости