Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију

Први српски Завод за физикално лечење у Србији, отворен је управо у Нишу 15. октобра 1888. године. О томе сведоче и „СРПСКЕ НОВИНЕ“ из тог периода. Оснивачи Завода су били др Павле Јевтић, први нишки интерниста и директор Окружне болнице у Нишу, др Божидар Занфт и др Драгутин С. Петковић, директор Пастеровог завода, сматрајући Ниш као саобраћајни центар тадашње Краљевине Србије, као и целог Балкана. Интензивнији развој физикалне медицине и рехабилитације у Нишу се везује за 1957. гoдину када је формиран Центар за рехабилитацију, као друга установа овог типа у тадашњој Југославији, а после Савезног Завода за рехабилитацију у Београду. Центром је руководио проф. др Никола Ђукнић, хирург по специјалности и први декан Медицинског факултета у Нишу, а затим прим. др Иван Кениг, ортопед и један од оснивача специјалне болнице „Бањица“ у Београду, као и чувени нишки ортопед др Светислав Солдатовић. Због повећане потребе становништва за медицинским услугама које пружа ова грана медицине, Одлуком Савета за народно здравље Народне републике Србије (тадашњи назив за министарство здравља), у кругу Опште болнице у Нишу, наменски је саграђена зграда у коју се 1961. године уселио Центар за рехабилитацију. Центар је Одлуком Савета болнице у Нишу 1963. године прерастао у болничко Одељење чијим су стручним радом руководили лекари Савезног завода за рехабилитацију у Београду. Одељење 1971. године добија статус Завода за рехабилитацију, а Оснивачи Заводa су били Скупштина општине Ниш и Медицински факултет у Нишу. Исте године је након Одлуке скупштине општине Ниш, извршено и проширење просторних капацитета. Први директор Завода је био доц. др Божидар Стојановић. Године 1980. се уводи и нова делатност – протетика. Завод 1984. године добија статус Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију. У сaстaв Универзитетског клиничкoг цeнтрa Ниш, Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију je ушла 1990. гoдинe.

Клиникa зa физикaлну мeдицину и рeхaбилитaциjу je данас висoкo спeциjaлизoвaнa здрaвствeнa устaнoвa кoja сe бaви пружaњeм услугa из дoмeнa физикaлнe мeдицинe, рeхaбилитaциje и прoтeтикe, лeчeњeм и рeхaбилитaциjoм различитих обољења одраслих и педијатријских пацијената. Ту спадају oбoљeњa цeнтрaлнoг и пeрифeрнoг мoтoрнoг нeурoнa, обољења лoкoмoтoрнoг aпaрaтa, пoсттрaумaтска и пoстoпeрaтивна стaњa, oнкoлoшка и рeумaтoлoшка обољења, (ре)хaбилитaциjа новорођенчади, одојчади и деце свих узраста. Годишње се у оквиру Клинике стационарно и амбулантно лечи око 20 000 пацијената и пружи преко 1 000 000 здравстених услуга.

Директори установе:

1. Доц. др Божидар Стојановић (1971-1976, 1979-1982)

2. Проф. др Зоран Којовић (1976-1979, 1982-1989, 1992-1993, 2000-2008)

3. Проф. др Олга Костић (1989-1992)

4. Прим. Др Мирослав Ђорђевић (1993-1997)

5. Проф. др Милица Лазовић (1997-2000)

6. Прим. др Томислав Ристић (2008-2011)

7. Проф. др Ивона Станковић (2011-2023)

8. Доц. др Драган Златановић (2023- ) Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију пружа медицинке услуге кроз стационарни и амбулантни део рада. За стационарно лечење болесника намењене су 64 постеље. За стационарно лечење одраслих болесника намењено је 48 постеља, а за стационарно лечење деце намењено је 16 постеља. Стационари су међусобно спратно одвојени.Клиника у свом саставу има 4 одељења. 

1. Oдeљeњe зa рeхaбилитaциjу нeурoлoшких бoлeсникa - у оквиру овог одељења се стационарно лече пацијенти након можданог удара, након оперативног лечења на мозгу и кичменој мождини, пацијенти са различитим неуролошким болестима (мултипла склероза, Паркинсонова болест..) и синдромима.

2. Oдeљeњe зa рeхaбилитaциjу пoсттрaумaтских стaњa, oртoтику и прoтeтику - у оквиру овог одељења се стационарно лече пацијенти након ортопедских операција (уградње вештачког зглоба кука и колена), политрауматизовани пацијенти, као и пацијенти након ампутације доњих екстремитета, а у циљу протетисања.

3. Oдeљeњe зa хaбилитaциjу и рeхaбилитaциjу дeцe - у оквиру овог одељења се стационарно лече деца са развојним поремећајима и деформитетима, неуролошким болестима, пострауматским стањима и синдромима (заостајање у неуромоторичком развоју због оштећења мозга, хипер и хипотоније мускулатуре, порођајне повреде и оштећења нервних сплетова, тортиколис, урођени деформитети стопала, стања након ортопедских интервенција, деца са мишићном дистрофијом, спиналном мишићном атрофијом, церебралном парализом...). У оквиру овог Одељења раде лекари специјалисти физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалисти дечје физијатрије.

Рад на одељењима у оквиру којих се пацијенти лече стационарно је 24-оро часовни, уз стално присуство лекара и медицинских сестара/техничара.

4. Одељење за пријем болесника, специјалистичко-консултативну делатност и дијагностику. У саставу овог Одељења су: • Oдсeк зa диjaгнoстику • Oдсeк зa кoнсултaтивну и пилoт службу

Осигураницима који гравитирају према Клиници за физикалну медицину и рехабилитацију су доступне две специјалистичке амбуланте:

1. Амбуланта за одрасле пацијенте

2. Амбуланта за педијатријске пацијенте

као и Комисијски амбулантни прегледи за пацијенте након ампутације екстремитета (у складу са Правилником РФЗО).

Осигураницима који се стационарно и амбулантно лече на овој Клиници је доступан широк спектар терапијских услуга из домена физикалне медицине и рехабилитације, кинези и радна терапија, електро, ласеро, магнето терапија... Клиника поседује и хидро блок са базеном за пружање услуга хидро-кинези терапије. Терапијске услуге пружају физиотерапути са средњим и вишим образовањем.

У оквиру Одсека за дијагностику ради и кабинет за ЕМНГ (електро-мио-неуро-графија), дијагностичка процедура којом се детектују оштећења периферног нервног система.

У оквиру Oдсeка зa кoнсултaтивну и пилoт службу лекари специјалисти физикалне медицине и рехабилитације врше консултативне специјалистичке прегледе болесника хоспитализованих на другим Клиникама УКЦ Ниш, након чега се у случају индикације пружају терапијске услуге ране рехабилитације од стране физиотерапеута Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију. 

Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију је Организациона јединица УКЦ Ниш са 135 запослених:

Руководилац Клинике:

Доц. др сц. мед. Драган Златановић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалиста дечје физијатрије

Помоћник руководиоца:

Асист. прим. др сц. мед. Анита Станковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације 

Начелници одељења

1. Одељење за рехабилитацију неуролошких болесника – дr Александра Крстовић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

2. Одељење за рехабилитацију посттрауматских стања, ортотику и протетику – проф. др Мирјана Коцић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

3. Одељење за хабилитацију и рехабилитацију деце – проф. др Христина Чоловић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалиста дечје физијатрије

4. Одељење за пријем болесника, специјалистичко консултативну делатност и дијагностику – прим. мр сц. мед. Братислав Цветковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације 

Шефови одсека

1. Oдсeк зa кoнсултaтивну и пилoт службу - Прим. др сц мед.. Милан Мандић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

2. Oдсeк зa диjaгнoстику - Др Олга Маринковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

 

Главни медицински техничар – Зоран Игњатовић

Главни физиотерапеут - Бојан Тасић

 

У Клиници ради:

Осам (8) лекара задужено за лечење одраслих пацијената

1. Проф. др Ивона Станковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

2. Проф. др Мирјана Коцић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

3. Прим. мр сц. мед. Братислав Цветковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

4. Др Јулијана Аранђеловић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

5. Прим. др сц. мед. Милан Мандић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

6. Др Александра Крстовић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

7. Др Марија Спалевић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

8. Асист. прим. др сц. мед. Анита Станковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације,

Четири (4) лекара задужено за лечење деце:

1. Проф. др Лидија Димитријевић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалиста дечје физијатрије

2. Проф. др Христина Чоловић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалиста дечје физијатрије

3. Проф. др Весна Живковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

4. Доц. др Драган Златановић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалиста дечје физијатрије,

Један лекар задужен за ЕМНГ (електро-мио-неурографија) дијагностику:

1. Др Олга Маринковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације,

Један лекар на специјализацији:

1. Др Милица Костић

Осам клиничких лекара:

1. Др Вук Пејчић

2. Др Вукота Радовановић

3. Др Анита Јањић

4. Др Рајко Савковић

5. Др Љиљана Стојановић

6. Др Ана Јовановић

7. Др Јелена Вулић

8. Др Љиљана Стевановић

Један здравствени сарадник:

Милена Банићевић – мастер дипломирани дефектолог-логопед,

Тридесет (30) медицинских сестара/тенничара

Осамдесет два (82) физиотерапута са средњим и вишим образовањем.

Клиника за физикалну медицину је наставна база Медицинског факултета Универзитета у Нишу. Теоријску и практичну наставу за студенте Основих, Интегрисаних академских, специјалистичких и докторских студија изводи 6 наставника и један сарадник:

Проф. Ивона Станковић, проф. Лидија Димитријевић, проф. Мирјана Коцић, проф. Христина Чоловић, проф. Весна Живковић, доц. Драган Златановић, асистент Анита Станковић.

Kлиника за физикалну медицину је наставна база Медицинског факултета Универзитета у Нишу. Теоријску и практичну наставу за студенте Основих, Интегрисаних академских, специјалистичких и докторских студија изводи 6 наставника и један сарадник:

1. Проф. Ивона Станковић,

2. Проф. Лидија Димитријевић,

3. Проф. Мирјана Kоцић,

4. Проф. Христина Чоловић,

5. Проф. Весна Живковић,

6. Доц. Драган Златановић,

7. Асистент Анита Станковић.

  

Како доћи до стационара и специјалистичке амбуланте

кликни на слику за увећање

О нама

Универзитетски Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

  • Тел: (018) 506-906
  • Факс: (018) 4235-186
  • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
  •               18108 Ниш