ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

14 јун
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 48
На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Ниш
бр. 18774 од 11.06.2021.год, расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ОТУЂЕЊEРАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

Покреће се поступак отуђења расходованих возила Универзитетског клиничког центра Ниш, кoja нису у возном стању,  путем јавног надметања – лицитације.

Предмет продаје су следећа возила:

 • VOLKSWAGEN (рег.ознака NI 005-MC, Kw 57, cm3 1913, год.производње 1990, бр.мотора DG167878, бр.шасије WV2ZZZ25ZLH07455),висина почетне цене 60.000,00 динара,(лицитациони корак 2.000,00 динара);
 • YUGО FLORIDA (рег.ознака NI 128-XT, Kw 48, cm3 1301, год.производње 2000, бр.мотора 128A60640080642, бр.шасије VX1103A00050286), висина почетне цене 18.000,00 динара, (лицитациони корак 1.000,00 динара);
 • TRAKTOR IMT 542, висина почетне цене 84.000,00динара, (лицитациони корак 2.000,00 динара);
 • TURBO ZETA (Kw85,cm3 3908, год. производње 1994, бр. мотора FIAT60Z025229641241, бр.шасије ZCFA798000Z061358)висина почетне цене 96.000,00 динара, (лицитациони корак2.000,00 динара);
 • FIAT DUKATO (рег.ознака NI 064 MV, Kw 80, cm3 1996, год.производње 1997, бр.мотора PSARFW10HJT83003040, бр.шасије ZFA230005472353, висина почетне цене1 8.000,00 динара, (лицитациони корак 1.000,00 динара);
 • ZASTAVA 101, YUGO SKALA  (рег.ознака NI 128 BC, Kw 41, cm3 1116, год.производње 2002, бр.мотора 128A0641573403, бр.шасије VX1128A00-01096802, висина почетне цене 9.000,00 динара, (лицитациони корак 1.000,00 динара);
 • ZASTAVA 101, YUGO SKALA  (рег.ознака NI 804-40, Kw 40.5, cm3 1116, год.производње 2002, бр.мотора 128A0641573039, бр.шасије VX1128A00-01096517, висина почетне цене 7.000,00 динара, (лицитациони корак 1.000,00 динара).

 

Потенцијални понуђачи у овом поступку могу учествовати за куповину једног или вишевозила која су предмет продаје.

Расходована возила Универзитетског клиничког центра Ниш продају се у виђеном и затеченом стању, без права на рекламацију.

При преузимању расходованих возила, изабрани учесник обезбеђује транспортно средство, механизацију и радну снагу за утовар и дужан је да рашчисти простор.

 

Депозит који су учесници у поступку дужни да уплате пре спровођења поступка јавног надметања, уплаћиваће се у износу од 10.000,00 динара, најкасније на дан спровођења поступка јавног надметања, до 10,00 часова, на жиро рачун Клиничког центра Ниш бр. 840 – 661667 – 56. Најповољнијем понуђачу у јавном надметању депозит ће бити урачунат у излицитирани износ из Уговора, а осталим понуђачима депозит ће бити враћен, на жиро рачун учесника у року од 7 дана од дана завршетка лицитације.

Право учешћа у поступку јавног надметања за продају расходованих возила имају сва физичка,  правна лица и предузетници, који до 10 часова на дан јавног надметања уплате депозит у износу од 10.000,00 динара.

Потенцијални купци могу извршити увид у стање возила од дана објављивања огласа, закључно са 18.06.2021.године у периоду од 08:00 до 12 часова.

Сва ближа обавештења у вези поступка јавног надметања, могу се добити од објављивања огласа у периоду од 08:00 до 12:00 часова.

Особа за контакт: Милош Спасић, тел: 064 /  5943530.

Представници  правних лица и предузетника су у обавези да са собом понесу Извод из АПР-а о регистрацији правног лица или радње,  односно други акт из ког се може утврдити да је лице регистровано за обављање делатности, и овлашћење за учешће у поступку јавног надметања, а физичка лица фотокопију личне карте или пасоша. Доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање депозита учесницима који не успеју у лицитацији дужни су да доставе сви учесници.

Универзитетски клинички центар Ниш ће закључити Уговор са најповољнијим понуђачем у року од 5 дана од дана спроведеног поступка јавног надметања.

Сва остала права и обавезе биће регулисана Уговором.

Пријаве на оглас морају бити у писменој форми и подносе се Комисији у затвореној коверти најкасније до 21.06.2021. године до 10:00 часова, преко Писарнице УКЦ Ниш или путем поште:

 Универзитетски клинички центар Ниш, бул. др Зорана Ђинђића бр. 48, 18000 Ниш, са напоменом

,,Пријава за јавно надметање у поступку отуђења расходованих возила УКЦ Ниш".

                Пријава мора да садржи:

 • Име и презиме и адресу пребивалишта физичког лица, односно назив и седиште правног лица, односно предузетника и овлашћено  лице за потписивање уговора о закупу;
 • Доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника;
 • Фотокопија налога о уплати депозита у износу од 10.000,00 динара на име учешћа за јавно надметање или признаницу о извршеној уплати са благајне УКЦ Ниш.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

                Јавно надметање ће се обавити на дан 21.06.2021. год. (понедељак) са почетком у 12:00 часова  у сали за стручне састанке Гинеколошко - акушерске клинике Универзитетског  клиничког центра Ниш.

                Одлука в.д. директора Универзитетског клиничког центра Ниш о избору најповољнијег понуђача је коначна.

                 

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора неће му се извршити повраћај уплаћеног депозита.

Уколико понуђач који је излицитирао највишу цену одустне од куповине, Уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.            


 

14 јун
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 48

 

ИСПРАВКА ОГЛАСА     

 од 10.06.2021. године и од 14.06.2021. године

 

Исправља се Оглас за покретање поступказа издавање у закуп простора у приземљу новог објектаУниверзитетског клиничког центра Ниш  путем јавног надметања – лицитације, од 10.06.2021. године, тако што се исправља број жиро-рачуна за уплату депозита, тако да гласи:  840 – 661667 – 38 .

Исправља се Оглас за покретање поступкаотуђењарасходованих возила Универзитетског клиничког центра Ниш  путем јавног надметања – лицитације, од 14.06.2021. године, тако што се исправља број жиро рачуна за уплату депозита, тако да гласи:  840 – 661661 – 56 .

 


 

02 јун

Одлуку у PDF-у можете преузети овде

 

14 мај

Одлуку у PDF-у можете преузети овде

 

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш